Den personliga assistansen är på allvar hotad.

I över ett decennium har den statliga assistansersättningen tillåtits halka efter. Idag går hela 90 procent av pengarna som staten betalar för den personliga assistansen åt till löner – trots att de ska täcka även arbetsledning, utbildning, nödvändiga omkostnader och administration. För alla dessa omkostnader finns nästan inga marginaler kvar längre och det får förödande konsekvenser, både för assistenterna, de assistansberättigade och den personliga assistansen.

Möjligheten att ge och få personlig assistans av god kvalitet är nu allvarligt hotad. För att komma tillbaka på en rimlig nivå igen måste den statliga assistansersättningen höjas snabbt och rejält, från dagens 324:50 kronor per beviljad och utförd assistanstimme, till 365 kronor per timme.

Därför har vi gått samman – assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare. Tillsammans kräver vi rimliga villkor i den personliga assistansen.

  • Rättvis ersättning för de personliga assistenternas livsviktiga arbete.
  • Trygg tillgång till personlig assistans av god kvalitet för oss som har rätt till det.
  • Ekonomiska förutsättningar att driva långsiktiga och livskraftiga assistansföretag.

Tillsammans för den personliga assistansen.

Kampanjen ”Rimliga villkor” är ett unikt samarbete mellan funktionsrättsrörelsen och arbetsgivarorganisationen Fremia. Syftet är att stärka resurserna till den personliga assistansen efter flera års urholkning av den statliga assistansersättningen. Det gemensamma budskapet är tydligt: rimliga villkor för den personliga assistansen och ett stopp på neddragningarna.

– Det finns en enorm kraft i att så många organisationer med olika perspektiv driver denna fråga tillsammans, säger initiativtageran Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans på Fremia. Det ökar våra möjligheter att få genomslag – och återfå rimliga villkor i den personliga assistansen.

Hittills har kampanjen haft fokus på att visa hur viktig den personliga assistansen är för så många människor och förklara vad det innebär att vara personlig assistent.

– Vi är övertygade om att kunskapen behöver öka, både hos politiker och allmänhet. Att yrket personlig assistent ställer stora krav på kompetens och kvalitet. Det stärker våra argument för att den personliga assistansen ska få de resurser som krävs, säger Henrik Petrén.

Fakta

  • I mars 2023 hade 13 335 personer i Sverige en så omfattande funktionsnedsättning att de har rätt till personlig assistans.
  • Den personlig assistansen finansieras av den svenska staten.
  • Varje beviljad och utförd assistanstimme ersätts med en 324:50 kronor.
  • Det är ett schablonbelopp som är lika för alla, oberoende av behov och omkostnader.
  • Sedan 2014 har assistansersättningen urholkats med nästan 10 procent.
  • Idag går 90 procent av timersättningen åt till att betala assistentens lön.
  • För att komma tillbaka till en rimlig ekonomi behöver assistsnersättningen höjas till 365 kronor per timme nu.

Organisationerna som jobbar för rimliga villkor i den personliga assistansen:

Fremia

Arbetsgivarföreningen för verksamheter inom kooperation, civilsamhälle, idéburen välfärd och samhällsnytta samt medarbetar- eller partnerägda företag. Av 5 300 medlemsföretag är drygt 500 verksamma inom personlig assistans med tillsammans omkring 36 000 anställda.

Ansvarig kontakt: Henrik Petrén, henrik.petren@fremia.se, FILMLÄNK

Neuro

Förbundet för dig med neurologisk diagnos. Vårt mål är att personer som lever med neurologiska diagnoser ska få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter som alla andra. Ansvarig kommunikatör: Xxxxx Xxxxxx, xxxx@xxxx FILMLÄNK

JAG

JAG är Sveriges intresseorganisation för assistansanvändare med intellektuell funktionsnedsättning. JAG Personlig assistans är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Ansvarig kommunikatör: Xxxxx Xxxxxx, xxxx@xxxx FILMLÄNK

Autism Sverige

Autism Sverige arbetar för att skapa bättre levnadsvillkor för barn, ungdomar och vuxna med autism. Organisationen samlar personer med autismspektrumtillstånd, autismnära tillstånd, deras närstående och professionella inom området. Ansvarig kommunikatör: Xxxxx Xxxxxx, xxxx@xxxx FILMLÄNK

Ifa

Ifa – Intressegruppen för assistansberättigade
– är en ideell organisation för personer med behov av personlig assistans. Vi arbetar intressepolitiskt och ger stöd till enskilda assistansanvändare med ändamål att utveckla rättigheten till personlig assistans för personer med funktionsnedsättning. Ansvarig kommunikatör: Xxxxx Xxxxxx, xxxx@xxxx FILMLÄNK

FUB

Riksförbundet FUB arbetar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga. För att nå målet om ett gott liv för alla med intellektuell funktionsnedsättning bedriver FUB opinionsbildning och påverkansarbete bland allmänhet och beslutsfattare. Ansvarig kommunikatör: Xxxxx Xxxxxx, xxxx@xxxx FILMLÄNK

Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige är en paraplyorganisation för organisationer som samlar människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Med 50 medlemsorganisationer med drygt 400 000 medlemmar ser vi samhället ur ett helhetsperspektiv och agerar aktivt för att åstadkomma samhällsförändringar som inkluderar alla människor. Ansvarig kommunikatör: Xxxxx Xxxxxx, xxxx@xxxx FILMLÄNK

STIL

STIL är del av den internationella rörelsen Independent Living (IL). Rörelsens mål är allas rätt att bestämma i sitt liv. Självbestämmande innebär att ha kontroll och makt över sitt eget liv, med eller utan stöd. Det handlar om att stärka sin självkänsla – att tro på sin egen förmåga. Men det handlar lika mycket om att förändra samhället. Ansvarig kommunikatör: Xxxxx Xxxxxx, xxxx@xxxx FILMLÄNK

RBU

RBU arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och unga med rörelsehinder. Vi har funnits sedan 1955. Då var det vanligt att barn sattes på institution och tvingades växa upp långt från föräldrar och syskon. Den tiden är lyckligtvis förbi, men mycket arbete återstår. I RBU möts familjer för att utbyta erfarenheter – och påverka våra närsamhällen och makthavarna där. Ansvarig kommunikatör: Xxxxx Xxxxxx, xxxx@xxxx FILMLÄNK

DHR

DHR är en politiskt och religiöst obunden organisation för människor med nedsatt rörelseförmåga. Organisationen grundades redan 1923, men verkar fortfarande i en tid när vi varje dag får kämpa för våra mänskliga rättigheter. Delaktighet är något vi ständigt måste arbeta för, så att personer med nedsatt rörelseförmåga ska bli fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället. Ansvarig kommunikatör: Xxxxx Xxxxxx, xxxx@xxxx FILMLÄNK

Svenska Downföreningen

Vi arbetar för att personer med Downs syndrom ska ges rätt förutsättningar i form av stöd från ett upplyst och engagerat samhälle. Då kan personer med Downs syndrom leva fullvärdiga liv och bidra till samhällets utveckling, som jämbördiga medborgare med full delaktighet, jämlikhet och självbestämmande. Ansvarig kommunikatör: Xxxxx Xxxxxx, xxxx@xxxx