Tillsammans för den personliga assistansen.

För oss som lever med omfattande funktionsnedsättning betyder den personliga assistansen allt. Möjlighet att delta, bidra och att leva ett självbestämt liv. En mänsklig rättighet som assistansen tillgodoser på ett både flexibelt och kostnadseffektivt sätt.

Ändå ser vi år efter år hur villkoren för den personliga assistansen urholkas. I snart ett decennium har assistansersättningen tillåtits halka efter löner och övriga kostnader. Ska vi komma ifatt måste den höjas igen, från dagens 324:50 kronor per beviljad och utförd assistanstimme, till 365 kronor per timme.

Vi som behöver personlig assistans förtjänar det. Och vi som arbetar med personlig assistans förtjänar det. Därför går vi nu samman – assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare. Tillsammans för rimliga villkor.

Klicka för att höra organisationerna argumentera för rimliga villkor:

Rimliga villkor

Att arbeta som personlig assistent är livsviktigt, ansvarsfullt och krävande. Det ställer stora krav på yrkesskicklighet, integritet och lyhördhet. Vi behöver kontinuerlig fortbildning, arbetsledning – och löner som stiger i takt med övriga samhället. Annars blir personlig assistent ett yrke som färre söker sig till och som färre väljer att stanna kvar i. Och utan kvalificerade assistenter kommer vi inte kunna erbjuda assistans av god kvalitet. Därför behöver den statliga ersättningen räcka till för att öka attraktiviteten i vårt yrke, både när det gäller lön, utvecklingsmöjligheter och övriga arbetsvillkor.

Vi är ungefär 13 500 personer i Sverige med så omfattande funktionsnedsättning att vi har rätt till statlig assistansersättning. Den är nödvändig för att våra liv ska fungera. Men att ständigt ha en annan människa precis intill är inte alltid lätt. Det blir en väldigt speciell relation, som ställer stora krav på både assistenter och oss som assistansberättigade. En fungerande assistans måste utvecklas i samspel och samförstånd, och det tar tid. Därför är kontinuitet avgörande. Att kunna erbjuda våra assistenter rimliga villkor är en förutsättning för varaktiga anställningar – och personlig assistans av god kvalitet.

De flesta som beviljas personlig assistans anlitar en assistansanordnare för att planera och leda arbetet. Den enda intäkt anordnaren har är schablonbeloppet på 324:50 kronor per utförd assistanstimme. Därför är det helt avgörande att den statliga assistansersättningen är både rimlig och förutsägbar. Att den räcker till allt som behövs för att ge personlig assistans av god kvalitet. Löner, administration och arbetsledning, kompetensutveckling och kvalitetsarbete. Och att den räknas upp i takt med löneutveckling och övriga omkostnader.

Vanliga frågor och viktiga fakta om personlig assistans.

Det florerar en mängd myter och missförstånd kring den personliga assistansen. Inte minst i den mediala debatten som gärna fokuserar på det negativa. Det skadar och skakar oss alla. 

“Innan assistansen var livet något som alla andra hade.”

Riksföreningen JAG – Regeringen fortstätter urholka frihetsreform 

Idag presenterar regeringen budgeten för 2024 med en uppräkning av den statliga assistansersättningen med 2,5 procent. Vi var många som hoppades på en rejäl höjning efter så många års låga uppräkningar. Årets höjning är ett litet steg framåt men långt ifrån tillräckligt för att hotet mot assistansreformen, som räddat livet på tusentals personer med stora funktionsnedsättningar sedan 1994, ska försvinna helt. news.cision.com

2,5% höjning av assistansersättningen 

Det nya schablonbeloppet för assistansersättningen 2024 blir 332,60 kronor, en höjning med 8 kronor och 10 öre. Totalt väntas assistansersättningen kosta staten 26 miljarder under 2024, för att sedan öka till nästan 29 miljarder år 2026. Prognosen för 2023 är 24,5 miljarder. Det är alltså en större höjning än senast (då timbeloppet höjdes med 1,5 procent), men långt under kostnads- och löneökningar. Löneökningar väntas ligga på 3–4 procent. Hejaolika.se 

Höj assistansersättningen i höstbudgeten!

Idag publiceras vår debattartikel i Svenska Dagbladet. Här lyfter vi den mycket allvarliga situation som dagens orimligt låga assistansersättningen innebär för alla som lever och arbetar med personliga assistans. SvD.se.

Ingen i regeringen ska missa vårt budskap!

Ännu en budget utan en rejäl höjning av assistansersättningen går helt enkelt inte! Nu kraftsamlar vi för att påverka regeringens budgetarbete, med demonstrationer varje torsdag och ett bombardemang av mejl direkt till ansvariga ministrar. Gör något du också. Skicka ett mejl direkt till regeringen!

Henrik Petrén, Fremia – ”Ytterligare en uppräkning med 1,5 % vore ett dråpslag” 

För mig är det otänkbart att regeringen skulle kunna göra en så låg höjning, det skulle vara ett dråpslag för hela assistansreformen i det läge vi nu befinner oss i. Man har sagt att man värnar den personliga assistansen och det måste innebära att man också är beredd att finansiera den fullt ut. assistanskoll.se 

Bengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”Den låga schablonuppräkningen är i praktiken en nedskärning”

Schablonbeloppet höjdes senast med 1,5 % medan assistenternas löneökningar ligger mellan 3-4 %. Det innebär en real urholkning av stödet vilket kommer att få konsekvenser, säger Bengt Westerberg.
– Det kommer att göra det svårare att rekrytera personal och gå ut över kvaliteten..
assistanskoll.se 

Vackra ord räcker inte! 

Skriver representater från Vårdföretagarna, Riksföreningen JAG, Humana Assistans, Passal Assistans och IfAs i en debatterande artikel som publicerats på Altinget. Vidare argumenterar de att en otillräcklig schablonuppräkning i längden framförallt drabbar de som använder assistans. Detta då seriösa utförare och deras medarbetare kontinuerligt strävar efter utveckling och förbättring. Men det är just sådant långsiktigt kvalitetsarbete som nu riskerar att få stryka på foten. Altinget.se

Hans Dahlgren, vd Humana Assistans – ”Assistansen behandlas betydligt snålare än andra delar av vård och omsorg.”

Regeringen måste ompröva sitt snåla beslut. Vackra ord om att värna denna frihetsreform måste mötas med reda pengar. När man balanserar miljarder i reformutrymme borde det i budgeten finnas utrymme också för att rädda den personliga assistansen. Alla är värda ett bra liv. Även i kristider. gp.se

Sophie Karlsson, IfA – ”Regeringen måste inse att detta inte kan fortsätta”

Den personliga assistansen är hotad om den låga uppräkningen av schablonbeloppet fortsätter, säger Sophie Karlsson, ordförande i IfA.
– Vissa assistansberättigade kan bli uppsagda…. assistanskoll.se 

Desperat kamp för höjd assistansersättning

Kommer regeringen att dra åt svångremmen ytterligare för personlig assistans 2024? Mycket tyder på att assistansersättningen inte får täckning för ökade kostnader i förhandlingarna om statsbudgeten…. hejaolika.se 

”Om timbeloppet alltid höjs 1,5 % får personliga assistenter aldrig samma förutsättningar för goda arbetsvillkor som övriga arbetsmarknaden. Förutom möjligheten till löneutveckling påverkas allt annat som kostar pengar, tex kompetensutveckling.”
Lia Scheding, ombudsman Kommunal
”Hur låga ingångslöner tycker regeringen att personliga assistenter ska ha? Eller ska vi avskaffa administrationen? Eller sluta att stötta våra anställda med handledning och utbildningen de behöver för att utvecklas och göra ett bra jobb?”
Cecilia Blanck, verksamhetschef JAG
”Regeringen skickar dubbla signaler. De vill stärka rätten till personlig assistans – men skapar inga förutsättningar för att satsningen ska kunna bli bra.”
Sophie Karlsson, ordförande IfA
”Vi tillsammans – assistansberättigade, assistenter och assistansanordnare – måste få regeringen att förstå! För att kunna få och ge personlig assistans av god kvalitet måste vi ha ekonomiska förutsättningar också.”
Henrik Petrén, branschansvarig Fremia
”Assistenternas arbetsvillkor behöver förbättras. Och regeringen behöver se till att det finns förutsättningar för arbetsgivarna att ge sina assistenter kompetensutveckling, stöd och goda villkor.”
Lars Lööw, statlig utredare