Tillsammans för den personliga assistansen.

För oss som lever med omfattande funktionsnedsättning betyder den personliga assistansen allt. Möjlighet att delta, bidra och att leva ett självbestämt liv. En mänsklig rättighet som assistansen tillgodoser på ett både flexibelt och kostnadseffektivt sätt.

Ändå ser vi år efter år hur villkoren för den personliga assistansen urholkas. I snart ett decennium har assistansersättningen tillåtits halka efter löner och övriga kostnader. Ska vi komma ifatt måste den höjas igen, från dagens 324:50 kronor per beviljad och utförd assistanstimme, till 365 kronor per timme.

Vi som behöver personlig assistans förtjänar det. Och vi som arbetar med personlig assistans förtjänar det. Därför går vi nu samman – assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare. Tillsammans för rimliga villkor.

Klicka för att höra organisationerna argumentera för rimliga villkor:

Rimliga villkor

Att arbeta som personlig assistent är livsviktigt, ansvarsfullt och krävande. Det ställer stora krav på yrkesskicklighet, integritet och lyhördhet. Vi behöver kontinuerlig fortbildning, arbetsledning – och löner som stiger i takt med övriga samhället. Annars blir personlig assistent ett yrke som färre söker sig till och som färre väljer att stanna kvar i. Och utan kvalificerade assistenter kommer vi inte kunna erbjuda assistans av god kvalitet. Därför behöver den statliga ersättningen räcka till för att öka attraktiviteten i vårt yrke, både när det gäller lön, utvecklingsmöjligheter och övriga arbetsvillkor.

Vi är ungefär 13 500 personer i Sverige med så omfattande funktionsnedsättning att vi har rätt till statlig assistansersättning. Den är nödvändig för att våra liv ska fungera. Men att ständigt ha en annan människa precis intill är inte alltid lätt. Det blir en väldigt speciell relation, som ställer stora krav på både assistenter och oss som assistansberättigade. En fungerande assistans måste utvecklas i samspel och samförstånd, och det tar tid. Därför är kontinuitet avgörande. Att kunna erbjuda våra assistenter rimliga villkor är en förutsättning för varaktiga anställningar – och personlig assistans av god kvalitet.

De flesta som beviljas personlig assistans anlitar en assistansanordnare för att planera och leda arbetet. Den enda intäkt anordnaren har är schablonbeloppet på 324:50 kronor per utförd assistanstimme. Därför är det helt avgörande att den statliga assistansersättningen är både rimlig och förutsägbar. Att den räcker till allt som behövs för att ge personlig assistans av god kvalitet. Löner, administration och arbetsledning, kompetensutveckling och kvalitetsarbete. Och att den räknas upp i takt med löneutveckling och övriga omkostnader.

Vanliga frågor och viktiga fakta om personlig assistans.

Det florerar en mängd myter och missförstånd kring den personliga assistansen. Inte minst i den mediala debatten som gärna fokuserar på det negativa. Det skadar och skakar oss alla. 

“Innan assistansen var livet något som alla andra hade.”

”Hög tid för uppräkning av assistansersättningen”

Enligt den senaste statistiken från Försäkringskassan får nu 2215 personer i Västra Götaland statlig assistansersättning. Men hur ska assistansberättigade kunna leva ett gott liv som andra medborgare i samhället om inte… sla.se

”De idéburna aktörerna har hamnat i ett ohållbart läge”

Vi uppmanar kommuner och regioner att räkna upp sina ersättningar till idéburna och privata aktörer med kostnadsutvecklingen, skriver debattörer från Fremia.Dagenssamhälle.se 

Assistansersättningen står oförändrad i vårbudgeten. 

Oron växer bland assistansberättigade. Det står nu klart att årets lönehöjningar blir mer än 4 procent inom industrin. Assistansersättning höjs endast med 1,5 procent. Det gör det nu ännu svårare att rekrytera assistenter. Hejolika.se

Bristen på personliga assistenter måste tas på allvar!

Bristen på personliga assistenter blir ett allt större problem och nu måste regeringen ta frågan på allvar. Det har blivit allt svårare att rekrytera assistenter. Personlig assistans är en rättighet som ska ge människor med funktionsnedsättningarCenterpartiet Facebook

Föräldrar rycks in som personliga assistenter – dygnet runt

Bristen på personliga assistenter i Sverige drabbar i dag många barn med funktionsnedsättning. Och Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU larmar om att… TV 4

Kräver högre lön för assistenter:
“Min möjlighet till liv”

Maria Andersson i Karlsborg, som har personlig assistans dygnet runt, vill att personliga assistenter ska få högre ersättning för sitt jobb. Organisationer inom funktionshinderrörelsen kräver högre ersättning för personliga assistenter… Sveriges Radio

”Lever i ständig stress – kommer jag kunna fortsätta leva mitt liv?”

Det råder brist på personliga assistenter och nu kommer larm om att situationen kommer förvärras framöver. TV4 Nyheterna har träffat Jessica Smaaland som har behov av assistans dygnet… TV 4

Höj ersättningen för personliga assistenter

 

Beslutsfattande makthavare höjer sina arvoden – nu får det vara nog! Det finns många grupper i samhället som lever i tuffa tider. Under många år har personliga assistenter via LSS lagen kunnat hjälpa de funktionshindrades rätt till ett någorlunda fungerande och värdigt liv… ÖP

Den personliga assistansen nedmonteras
– ett sviket löfte från politiker

Det finns 503 invånare i Dalarna som har rätt till personlig assistans. Men den rätten urholkas för varje år som inte assistansersättningen räknas upp med ett rimligt belopp. Regeringens budget… Falu-kuriren

Sluta att svälta ut den personliga assistansen

DEBATT. Personlig assistans är en av de viktigaste reformerna i svensk funktionshinderpolitik och har under många år varit en grundbult för att möjliggöra lika livsvillkor för alla… Aftonbladet

Socialtjänstminister vill vänta till mars 2023 innan hon lovar något om framtiden

“Jag är väl införstådd med att dagens nivå på assistansersättningen är låg, och att det skapar problem.” – Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister… Hejolika.se

”Om timbeloppet alltid höjs 1,5 % får personliga assistenter aldrig samma förutsättningar för goda arbetsvillkor som övriga arbetsmarknaden. Förutom möjligheten till löneutveckling påverkas allt annat som kostar pengar, tex kompetensutveckling.”
Lia Scheding, ombudsman Kommunal
”Hur låga ingångslöner tycker regeringen att personliga assistenter ska ha? Eller ska vi avskaffa administrationen? Eller sluta att stötta våra anställda med handledning och utbildningen de behöver för att utvecklas och göra ett bra jobb?”
Cecilia Blanck, verksamhetschef JAG
”Regeringen skickar dubbla signaler. De vill stärka rätten till personlig assistans – men skapar inga förutsättningar för att satsningen ska kunna bli bra.”
Sophie Karlsson, ordförande IfA
”Vi tillsammans – assistansberättigade, assistenter och assistansanordnare – måste få regeringen att förstå! För att kunna få och ge personlig assistans av god kvalitet måste vi ha ekonomiska förutsättningar också.”
Henrik Petrén, branschansvarig Fremia
”Assistenternas arbetsvillkor behöver förbättras. Och regeringen behöver se till att det finns förutsättningar för arbetsgivarna att ge sina assistenter kompetensutveckling, stöd och goda villkor.”
Lars Lööw, statlig utredare