Tillsammans för den personliga assistansen.

För oss som lever med omfattande funktionsnedsättning betyder den personliga assistansen allt. Möjlighet att delta, bidra och att leva ett självbestämt liv. En mänsklig rättighet som assistansen tillgodoser på ett både flexibelt och kostnadseffektivt sätt.

Ändå ser vi år efter år hur villkoren för den personliga assistansen urholkas. I snart ett decennium har assistansersättningen tillåtits halka efter löner och övriga kostnader. Ska vi komma ifatt måste den höjas igen, från dagens 319,70 kronor per beviljad och utförd assistanstimme, till 350 kronor per timme.

Vi som behöver personlig assistans förtjänar det. Och vi som arbetar med personlig assistans förtjänar det. Därför går vi nu samman – assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare.Tillsammans för rimliga villkor.

Rimliga villkor

Att arbeta som personlig assistent är livsviktigt, ansvarsfullt och krävande. Det ställer stora krav på yrkesskicklighet, integritet och lyhördhet. Vi behöver kontinuerlig fortbildning, arbetsledning – och löner som stiger i takt med övriga samhället. Annars blir personlig assistent ett yrke som färre söker sig till och som färre väljer att stanna kvar i. Och utan kvalificerade assistenter kommer vi inte kunna erbjuda assistans av god kvalitet. Därför behöver den statliga ersättningen räcka till för att öka attraktiviteten i vårt yrke, både när det gäller lön, utvecklingsmöjligheter och övriga arbetsvillkor.

Vi är ungefär 13 500 personer i Sverige med så omfattande funktionsnedsättning att vi har rätt till statlig assistansersättning. Den är nödvändig för att våra liv ska fungera. Men att ständigt ha en annan människa precis intill är inte alltid lätt. Det blir en väldigt speciell relation, som ställer stora krav på både assistenter och oss som assistansberättigade. En fungerande assistans måste utvecklas i samspel och samförstånd, och det tar tid. Därför är kontinuitet avgörande. Att kunna erbjuda våra assistenter rimliga villkor är en förutsättning för varaktiga anställningar – och personlig assistans av god kvalitet.

De flesta som beviljas personlig assistans anlitar en assistansanordnare för att planera och leda arbetet. Den enda intäkt anordnaren har är schablonbeloppet på 319,70 kronor per utförd assistanstimme. Därför är det helt avgörande att den statliga assistansersättningen är både rimlig och förutsägbar. Att den räcker till allt som behövs för att ge personlig assistans av god kvalitet. Löner, administration och arbetsledning, kompetensutveckling och kvalitetsarbete. Och att den räknas upp i takt med löneutveckling och övriga omkostnader.

Vanliga frågor och viktiga fakta om personlig assistans.

Det florerar en mängd myter och missförstånd kring den personliga assistansen. Inte minst i den mediala debatten som gärna fokuserar på det negativa. Det skadar och skakar oss alla. 

“Innan assistansen var livet något som alla andra hade.”

Blixtaktion för rimliga villkor i den personliga assistansen!

Imorgon samlas vi i en direkt uppmaning till den blivande regeringen ­– STOPPA NEDMONTERINGEN AV DEN PERSONLIGA ASSISTANSEN. I snart ett decennium har assistansersättningen halkat efter och nu är behovet av en rejäl höjning akut! Gör oss sällskap torsdagen den 22 september, klockan 14–16 på Mynttorget i Stockholm. Här möter du assistansanvändare, personliga assistenter och assistansanordnare från tolv organisationer som står bakom kampanjen Rimliga villkor – tillsammans för den personliga assistansen! Mer information i PRESSINBJUDAN och Facebook

Regeringen har inte förstått hur assistansersättningen fungerar

Personliga assistenter gör ett kvalificerat jobb och de är värda löneökningar i nivå med resten av arbetsmarknaden. Det skriver Cecilia Blanck, brukarkooperativet JAG. Enligt socialminister Lena Hallengren (S) är en höjning med 1,5 procent om året vad vi kan vänta oss framöver. Det är helt normalt att en höjning inte täcker löneökningarna, säger hon. Det visar att regeringen inte har förstått hur assistansersättningen fungerar. Alltinget.se

Unik gemensam kampanj kräver kraftigt höjd assistansersättning

Fackförbundet Kommunal gör gemensam sak med assistansberättigade och anordnare. Med kampanjen ”Rimliga villkor” hoppas man få gehör för kraftigt höjda timersättningar för personlig assistans.  – Det unika med kampanjen är att vi gemensamt lyfter behovet av stärkta resurser till den personliga assistansen, säger Henrik Petrén på arbetsgivarorganisationen Fremia… hejaolika.se

Åsa Strahlemo, DHR – ”Personliga assistenter behöver anständig lön”

Om regeringens löften att stärka den personliga assistansen ska kunna förverkligas måste assistenterna erbjudas en anständig lön. Schablonbeloppet behöver räknas upp årligen med minst den procentsats som motsvarar de kollektivavtalade löneökningarna, skriver Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR… dagenssamhalle.se

Lia Scheding, Kommunal – ”Modellen för hur schablonbeloppet räknas upp fungerar inte”

– Kommunal kommer att fortsätta att, både på egen hand och tillsammans med arbetsgivarorganisationerna i branschen, uppvakta politiker och myndigheter. Vi behöver synliggöra de hinder som uppstår när de politiska besluten inte harmoniserar med den svenska modellen och arbetsmarknadens parters förfogande över villkoren på arbetsmarknaden…. Assistanskoll.se

Breda protester mot urholkning av timersättning för assistans

Entusiasmen över torsdagens besked om satsningar på personlig assistans har redan dämpats. Nu växer istället oron över den oväntat låga uppräkningen av timersättningen för assistans. ”Det innebär de facto en urholkning och successiv avveckling av den personliga assistansen”, säger kritiker. Hejaolika.se

Henrik Petrén, Fremia – ”Orimligt att uppräkningen inte följer assistenternas löneutveckling”

Att assistansersättningens timbelopp permanent ska räknas upp med 1,5 % per år får förödande konsekvenser för seriösa anordnare säger Henrik Petrén. Samtidigt är han positiv till att regeringen vill genomföra utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans”. Assistanskoll.se

”Om timbeloppet alltid höjs 1,5 % får personliga assistenter aldrig samma förutsättningar för goda arbetsvillkor som övriga arbetsmarknaden. Förutom möjligheten till löneutveckling påverkas allt annat som kostar pengar, tex kompetensutveckling.”
Lia Scheding, ombudsman Kommunal
”Hur låga ingångslöner tycker regeringen att personliga assistenter ska ha? Eller ska vi avskaffa administrationen? Eller sluta att stötta våra anställda med handledning och utbildningen de behöver för att utvecklas och göra ett bra jobb?”
Cecilia Blanck, verksamhetschef JAG
”Regeringen skickar dubbla signaler. De vill stärka rätten till personlig assistans – men skapar inga förutsättningar för att satsningen ska kunna bli bra.”
Sophie Karlsson, ordförande IfA
”Vi tillsammans – assistansberättigade, assistenter och assistansanordnare – måste få regeringen att förstå! För att kunna få och ge personlig assistans av god kvalitet måste vi ha ekonomiska förutsättningar också.”
Henrik Petrén, branschansvarig Fremia
” Assistenternas arbetsvillkor behöver förbättras. Och regeringen behöver se till att det finns förutsättningar för arbetsgivarna att ge sina assistenter kompetensutveckling, stöd och goda villkor.”
Lars Lööw, statlig utredare