Har du några frågor eller funderingar?

Hör av dig till oss!

Vi är många som står bakom kravet på rimliga villkor i den personliga assistansen. Du kan självklart ta kontakt med var och en av organisationerna i uppropet. Eller kontakta oss tillsammans via info@rimligavillkor.se  Vi svarar gärna på frågor och för diskussionen vidare tillsammans.

E-post

info@rimligavillkor.se