Nyhetsarkivet

“Innan assistansen var livet något som alla andra hade.”

Riksföreningen JAG – ”Regeringen fortstätter urholka frihetsreform” 

Idag presenterar regeringen budgeten för 2024 med en uppräkning av den statliga assistansersättningen med 2,5 procent. Vi var många som hoppades på en rejäl höjning efter så många års låga uppräkningar. Årets höjning är ett litet steg framåt men långt ifrån tillräckligt för att hotet mot assistansreformen, som räddat livet på tusentals personer med stora funktionsnedsättningar sedan 1994, ska försvinna helt. news.cision.com

rv-nyhet

Ingen i regeringen ska missa vårt budskap!

Ännu en budget utan en rejäl höjning av assistansersättningen går helt enkelt inte! Nu kraftsamlar vi för att påverka regeringens budgetarbete, med demonstrationer varje torsdag och ett bombardemang av mejl direkt till ansvariga ministrar. 

Den personliga assistansen nedmonteras
– ett sviket löfte från politiker

Det finns 503 invånare i Dalarna som har rätt till personlig assistans. Men den rätten urholkas för varje år som inte assistansersättningen räknas upp med ett rimligt belopp. Regeringens budget… Falu-kuriren

Höj assistansersättningen i höstbudgeten!

Idag publiceras vår debattartikel i Svenska Dagbladet. Här lyfter vi den mycket allvarliga situation som dagens orimligt låga assistansersättningen innebär för alla som lever och arbetar med personliga assistans. SvD.se.

Henrik Petrén, Fremia – ”Ytterligare en uppräkning med 1,5 % vore ett dråpslag” 

För mig är det otänkbart att regeringen skulle kunna göra en så låg höjning, det skulle vara ett dråpslag för hela assistansreformen i det läge vi nu befinner oss i. Man har sagt att man värnar den personliga assistansen och det måste innebära att man också är beredd att finansiera den fullt ut. assistanskoll.se 

Bengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”Den låga schablonuppräkningen är i praktiken en nedskärning”

 

Schablonbeloppet höjdes senast med 1,5 % medan assistenternas löneökningar ligger mellan 3-4 %. Det innebär en real urholkning av stödet vilket kommer att få konsekvenser, säger Bengt Westerberg.
– Det kommer att göra det svårare att rekrytera personal och gå ut över kvaliteten..
assistanskoll.se 

Vackra ord räcker inte! 

Skriver representater från Vårdföretagarna, Riksföreningen JAG, Humana Assistans, Passal Assistans och IfAs i en debatterande artikel som publicerats på Altinget. Vidare argumenterar de att en otillräcklig schablonuppräkning i längden framförallt drabbar de som använder assistans. Detta då seriösa utförare och deras medarbetare kontinuerligt strävar efter utveckling och förbättring. Men det är just sådant långsiktigt kvalitetsarbete som nu riskerar att få stryka på foten. Altinget.se

Hans Dahlgren, vd Humana Assistans – ”Assistansen behandlas betydligt snålare än andra delar av vård och omsorg.”

 

Regeringen måste ompröva sitt snåla beslut. Vackra ord om att värna denna frihetsreform måste mötas med reda pengar. När man balanserar miljarder i reformutrymme borde det i budgeten finnas utrymme också för att rädda den personliga assistansen. Alla är värda ett bra liv. Även i kristider. gp.se

Sophie Karlsson, IfA – ”Regeringen måste inse att detta inte kan fortsätta”

Den personliga assistansen är hotad om den låga uppräkningen av schablonbeloppet fortsätter, säger Sophie Karlsson, ordförande i IfA.
– Vissa assistansberättigade kan bli uppsagda…. assistanskoll.se 

Desperat kamp för höjd assistansersättning

Kommer regeringen att dra åt svångremmen ytterligare för personlig assistans 2024? Mycket tyder på att assistansersättningen inte får täckning för ökade kostnader i förhandlingarna om statsbudgeten…. hejaolika.se 

Rimliga villkor överlämnar namninsamling till regeringen

Den personliga assistansen går på knäna. För att inskärpa allvaret i situationen överlämnade kampanjen Rimliga villkor i går en namninsamling till socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall... Fremia 

Stort genomslag för debattartikel om assistansersättningen

I en debattartikel som hittills har publicerats mer än 40 gånger i tidningar över hela Sverige påminns regeringen om hur viktigt det är att skapa rimliga villkor för den personliga assistansen, inför den kommande höstbudgeten… Fremia 

”De idéburna aktörerna har hamnat i ett ohållbart läge”

Vi uppmanar kommuner och regioner att räkna upp sina ersättningar till idéburna och privata aktörer med kostnadsutvecklingen, skriver debattörer från Fremia.Dagenssamhälle.se 

Bristen på personliga assistenter måste tas på allvar!

Bristen på personliga assistenter blir ett allt större problem och nu måste regeringen ta frågan på allvar. Det har blivit allt svårare att rekrytera assistenter. Personlig assistans är en rättighet som ska ge människor med funktionsnedsättningarCenterpartiet Facebook

Föräldrar rycks in som personliga assistenter – dygnet runt

Bristen på personliga assistenter i Sverige drabbar i dag många barn med funktionsnedsättning. Och Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU larmar om att… TV 4

Kräver högre lön för assistenter:
”Min möjlighet till liv”

Maria Andersson i Karlsborg, som har personlig assistans dygnet runt, vill att personliga assistenter ska få högre ersättning för sitt jobb. Organisationer inom funktionshinderrörelsen kräver högre ersättning för personliga assistenter… Sveriges Radio

”Lever i ständig stress – kommer jag kunna fortsätta leva mitt liv?”

Det råder brist på personliga assistenter och nu kommer larm om att situationen kommer förvärras framöver. TV4 Nyheterna har träffat Jessica Smaaland som har behov av assistans dygnet… TV 4

Socialtjänstminister vill vänta till mars 2023 innan hon lovar något om framtiden

”Jag är väl införstådd med att dagens nivå på assistansersättningen är låg, och att det skapar problem.” – Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister… Hejolika.se

”Hög tid för uppräkning av assistansersättningen”

Enligt den senaste statistiken från Försäkringskassan får nu 2215 personer i Västra Götaland statlig assistansersättning. Men hur ska assistansberättigade kunna leva ett gott liv som andra medborgare i samhället om inte… sla.se

Assistansersättningen står oförändrad i vårbudgeten. 

Oron växer bland assistansberättigade. Det står nu klart att årets lönehöjningar blir mer än 4 procent inom industrin. Assistansersättning höjs endast med 1,5 procent. Det gör det nu ännu svårare att rekrytera assistenter. Hejolika.se

Höj ersättningen för personliga assistenter

Beslutsfattande makthavare höjer sina arvoden – nu får det vara nog! Det finns många grupper i samhället som lever i tuffa tider. Under många år har personliga assistenter via LSS lagen kunnat hjälpa de funktionshindrades rätt till ett någorlunda fungerande och värdigt liv… ÖP

Den personliga assistansen nedmonteras
– ett sviket löfte från politiker

Det finns 503 invånare i Dalarna som har rätt till personlig assistans. Men den rätten urholkas för varje år som inte assistansersättningen räknas upp med ett rimligt belopp. Regeringens budget… Falu-kuriren

Sluta att svälta ut den personliga assistansen

DEBATT. Personlig assistans är en av de viktigaste reformerna i svensk funktionshinderpolitik och har under många år varit en grundbult för att möjliggöra lika livsvillkor för alla… Aftonbladet

RBU Skaraborg skriver i SLA, Skaraborgs Allahanda. 

Den 3 december är det Internationella Funktionshindersdagen. Syftet med dagen är att öka förståelsen för frågor om funktionshinder, LSS och personlig assistans samt vikten av inkludering samt att uppmärksamma rättigheter hos personer med funktionsnedsättning… Sla.se

Fredrik Engdahl, facklig företrädare i Kommunal – ”Självklart är jag kritisk, 1,5 procent räcker inte hela vägen”

När lönerna för personliga assistenter ska höjas väntar tuffa förhandlingar. Skälet är att assistansersättningen höjs med bara 1,5 procent i statsbudgeten och facken kräver 4,4 procent i löneökningar och låglönesatsning. Arbetsgivarna kritiserar regeringen… Ka.se 

Regeringsbudget ger inte rimliga villkor

Höjningen av timbeloppet med 1,5 % täcker troligen knappt hälften av assistenternas kommande löneökningar. Henrik Petrén på Fremia och Cecilia Blanck på JAG talar om ett svek, särskilt från de regeringspartier som tidigare velat se högre timbelopp… Assistanskoll.se

Samtliga organisationer bakom uppropet Rimliga villkor – ”Av den nya regeringen förväntar vi oss en rejäl uppräkning av assistansersättningen”

I snart ett decennium har assistansersättningen tillåtits halka efter löner och övriga kostnader. Rätten till personlig assistans uppfylls inte om den inte backas upp med en tillräcklig finansiering. Expressen

Cecilia Black, föreningen JAG – ”Stort svek om assistansersättningen inte förbättras” 

På tisdag den 8 november kommer budgetbeskedet från den nya regeringen. Vi hoppas att det blir den 3,5 höjning som delar av regeringsunderlaget utlovat. Att den personliga assistansen går mot en ljusare framtid, där urholkningen av assistansen stoppats!… hejolika.se

Nya ministern tog emot namninsamlingen för höjd assistansersättning 

På torsdagseftermiddagen (3 november) tog Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall emot namninsamlingen med krav på höjt timbelopp inom assistansersättningen. Mötet med ministern till trots – det mesta tyder på att regeringens statsbudget för 2023, som presenteras på tisdag, inte kommer att innebära någon större höjning av assisansersättningen... Hejolika.se 

Henrik Petrén, arbetsgivarorganisationen Fremia – ”Det finns en majoritet i regeringsunderlaget för att det ska bli en större höjning nu”

Assistansfrågan finns inte med i Tidöavtalet, vilket kan innebära att frågan är lågt prioriterad i budgetförhandlingarna mellan M, KD, L och SD. Däremot kan en se att tre av de fyra partierna i regeringsunderlaget drivit på för förbättrad schablonersättning. Det finns en majoritet i regeringsunderlaget för att det ska bli en större höjning nu, och vi har absolut en stark förväntan om att det blir så, säger Henrik Petrén på arbetsgivarorganisationen Fremia… Hejolika.se

Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Det krävs en rejäl återställare av schablonbeloppet”

Höjning av schablonbeloppet, assistans i skola/daglig verksamhet, ny behovsbedömning, differentierat timbelopp. JAG har många krav på kommande regering. Det mest akuta, som måste åtgärdas redan i höstens budget, är en höjning av assistansersättningens timbelopp, säger Cecilia Blanck. Hon konstaterar att nästan alla partier som nu förhandlar om att bilda regering varit kritiska till den låga uppräkningen de senaste tio åren… Assistanskoll.se

Regeringen har inte förstått hur assistansersättningen fungerar

Personliga assistenter gör ett kvalificerat jobb och de är värda löneökningar i nivå med resten av arbetsmarknaden. Det skriver Cecilia Blanck, brukarkooperativet JAG. Enligt socialminister Lena Hallengren (S) är en höjning med 1,5 procent om året vad vi kan vänta oss framöver. Det är helt normalt att en höjning inte täcker löneökningarna, säger hon. Det visar att regeringen inte har förstått hur assistansersättningen fungerar. Alltinget.se

Unik gemensam kampanj kräver kraftigt höjd assistansersättning

Fackförbundet Kommunal gör gemensam sak med assistansberättigade och anordnare. Med kampanjen ”Rimliga villkor” hoppas man få gehör för kraftigt höjda timersättningar för personlig assistans.  – Det unika med kampanjen är att vi gemensamt lyfter behovet av stärkta resurser till den personliga assistansen, säger Henrik Petrén på arbetsgivarorganisationen Fremia… hejaolika.se

Åsa Strahlemo, DHR – ”Personliga assistenter behöver anständig lön”

Om regeringens löften att stärka den personliga assistansen ska kunna förverkligas måste assistenterna erbjudas en anständig lön. Schablonbeloppet behöver räknas upp årligen med minst den procentsats som motsvarar de kollektivavtalade löneökningarna, skriver Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR… dagenssamhalle.se

Lia Scheding, Kommunal – ”Modellen för hur schablonbeloppet räknas upp fungerar inte”

– Kommunal kommer att fortsätta att, både på egen hand och tillsammans med arbetsgivarorganisationerna i branschen, uppvakta politiker och myndigheter. Vi behöver synliggöra de hinder som uppstår när de politiska besluten inte harmoniserar med den svenska modellen och arbetsmarknadens parters förfogande över villkoren på arbetsmarknaden…. Assistanskoll.se

Breda protester mot urholkning av timersättning för assistans

Entusiasmen över torsdagens besked om satsningar på personlig assistans har redan dämpats. Nu växer istället oron över den oväntat låga uppräkningen av timersättningen för assistans. ”Det innebär de facto en urholkning och successiv avveckling av den personliga assistansen”, säger kritiker. Hejaolika.se

Henrik Petrén, Fremia – ”Orimligt att uppräkningen inte följer assistenternas löneutveckling”

Att assistansersättningens timbelopp permanent ska räknas upp med 1,5 % per år får förödande konsekvenser för seriösa anordnare säger Henrik Petrén. Samtidigt är han positiv till att regeringen vill genomföra utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans”. Assistanskoll.se