Nyhetsarkivet

“Innan assistansen var livet något som alla andra hade.”

RBU Skaraborg skriver i SLA, Skaraborgs Allahanda. 

Den 3 december är det Internationella Funktionshindersdagen. Syftet med dagen är att öka förståelsen för frågor om funktionshinder, LSS och personlig assistans samt vikten av inkludering samt att uppmärksamma rättigheter hos personer med funktionsnedsättning… Sla.se

Fredrik Engdahl, facklig företrädare i Kommunal – “Självklart är jag kritisk, 1,5 procent räcker inte hela vägen”

När lönerna för personliga assistenter ska höjas väntar tuffa förhandlingar. Skälet är att assistansersättningen höjs med bara 1,5 procent i statsbudgeten och facken kräver 4,4 procent i löneökningar och låglönesatsning. Arbetsgivarna kritiserar regeringen… Ka.se 

Regeringsbudget ger inte rimliga villkor

Höjningen av timbeloppet med 1,5 % täcker troligen knappt hälften av assistenternas kommande löneökningar. Henrik Petrén på Fremia och Cecilia Blanck på JAG talar om ett svek, särskilt från de regeringspartier som tidigare velat se högre timbelopp… Assistanskoll.se

Samtliga organisationer bakom uppropet Rimliga villkor – “Av den nya regeringen förväntar vi oss en rejäl uppräkning av assistansersättningen”

I snart ett decennium har assistansersättningen tillåtits halka efter löner och övriga kostnader. Rätten till personlig assistans uppfylls inte om den inte backas upp med en tillräcklig finansiering. Expressen

Cecilia Black, föreningen JAG – “Stort svek om assistansersättningen inte förbättras” 

På tisdag den 8 november kommer budgetbeskedet från den nya regeringen. Vi hoppas att det blir den 3,5 höjning som delar av regeringsunderlaget utlovat. Att den personliga assistansen går mot en ljusare framtid, där urholkningen av assistansen stoppats!… hejolika.se

Nya ministern tog emot namninsamlingen för höjd assistansersättning 

På torsdagseftermiddagen (3 november) tog Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall emot namninsamlingen med krav på höjt timbelopp inom assistansersättningen. Mötet med ministern till trots – det mesta tyder på att regeringens statsbudget för 2023, som presenteras på tisdag, inte kommer att innebära någon större höjning av assisansersättningen... Hejolika.se 

Henrik Petrén, arbetsgivarorganisationen Fremia – ”Det finns en majoritet i regeringsunderlaget för att det ska bli en större höjning nu”

Assistansfrågan finns inte med i Tidöavtalet, vilket kan innebära att frågan är lågt prioriterad i budgetförhandlingarna mellan M, KD, L och SD. Däremot kan en se att tre av de fyra partierna i regeringsunderlaget drivit på för förbättrad schablonersättning. Det finns en majoritet i regeringsunderlaget för att det ska bli en större höjning nu, och vi har absolut en stark förväntan om att det blir så, säger Henrik Petrén på arbetsgivarorganisationen Fremia… Hejolika.se

Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Det krävs en rejäl återställare av schablonbeloppet”

Höjning av schablonbeloppet, assistans i skola/daglig verksamhet, ny behovsbedömning, differentierat timbelopp. JAG har många krav på kommande regering. Det mest akuta, som måste åtgärdas redan i höstens budget, är en höjning av assistansersättningens timbelopp, säger Cecilia Blanck. Hon konstaterar att nästan alla partier som nu förhandlar om att bilda regering varit kritiska till den låga uppräkningen de senaste tio åren… Assistanskoll.se

Regeringen har inte förstått hur assistansersättningen fungerar

Personliga assistenter gör ett kvalificerat jobb och de är värda löneökningar i nivå med resten av arbetsmarknaden. Det skriver Cecilia Blanck, brukarkooperativet JAG. Enligt socialminister Lena Hallengren (S) är en höjning med 1,5 procent om året vad vi kan vänta oss framöver. Det är helt normalt att en höjning inte täcker löneökningarna, säger hon. Det visar att regeringen inte har förstått hur assistansersättningen fungerar. Alltinget.se

Unik gemensam kampanj kräver kraftigt höjd assistansersättning

Fackförbundet Kommunal gör gemensam sak med assistansberättigade och anordnare. Med kampanjen ”Rimliga villkor” hoppas man få gehör för kraftigt höjda timersättningar för personlig assistans.  – Det unika med kampanjen är att vi gemensamt lyfter behovet av stärkta resurser till den personliga assistansen, säger Henrik Petrén på arbetsgivarorganisationen Fremia… hejaolika.se

Åsa Strahlemo, DHR – ”Personliga assistenter behöver anständig lön”

Om regeringens löften att stärka den personliga assistansen ska kunna förverkligas måste assistenterna erbjudas en anständig lön. Schablonbeloppet behöver räknas upp årligen med minst den procentsats som motsvarar de kollektivavtalade löneökningarna, skriver Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR… dagenssamhalle.se

Lia Scheding, Kommunal – ”Modellen för hur schablonbeloppet räknas upp fungerar inte”

– Kommunal kommer att fortsätta att, både på egen hand och tillsammans med arbetsgivarorganisationerna i branschen, uppvakta politiker och myndigheter. Vi behöver synliggöra de hinder som uppstår när de politiska besluten inte harmoniserar med den svenska modellen och arbetsmarknadens parters förfogande över villkoren på arbetsmarknaden…. Assistanskoll.se

Breda protester mot urholkning av timersättning för assistans

Entusiasmen över torsdagens besked om satsningar på personlig assistans har redan dämpats. Nu växer istället oron över den oväntat låga uppräkningen av timersättningen för assistans. ”Det innebär de facto en urholkning och successiv avveckling av den personliga assistansen”, säger kritiker. Hejaolika.se

Henrik Petrén, Fremia – ”Orimligt att uppräkningen inte följer assistenternas löneutveckling”

Att assistansersättningens timbelopp permanent ska räknas upp med 1,5 % per år får förödande konsekvenser för seriösa anordnare säger Henrik Petrén. Samtidigt är han positiv till att regeringen vill genomföra utredningen ”Stärkt rätt till personlig assistans”. Assistanskoll.se