Texter för Rimliga villkor – fria att använda i media.

KORT

Rimliga villkor för personlig assistans – viktigare än någonsin!

I juni inleder de politiska partierna sina förhandlingar inför den budget som ska antas till hösten. Nu har de chansen att sätta stopp för ett decennium av försämrade villkor i den personliga assistansen. Det är alltså ett bra tillfälle nu att påverka så mycket det bara går.  För att vi ska komma tillbaka till en rimlig nivå måste den statliga assistansersättningen höjas, från dagens 324,50 kronor per beviljad och utförd assistanstimme, till 365 kronor per timme.

Den 15 juni lämnar [XX] och Rimliga villkor över namninsamlingen till regeringen. Alla namn räknas och ju fler som ställer sig bakom Rimliga villkor desto troligare är det att makthavarna lyssnar!

MELLAN

Rimliga villkor för personlig assistans – viktigare än någonsin!

Det har snart gått ett år sedan [XX] och funktionsrättsrörelsen drog i gång kampanjen Rimliga villkor. Målet med kampanjen är att stärka resurserna till den personliga assistansen, efter många års urholkning av den statliga ersättningen. Med det senaste årets kostnadsökningar och kommande löneökningar är budskapet mer aktuellt än någonsin.

Den personliga assistansen går på knäna. Den statliga assistansersättningen är i dagsläget minst 40 kronor för låg, och nu är läget akut. Ska vi komma ifatt måste assistansersättningen höjas rejält, från dagens 324,50 kronor per beviljad och utförd assistanstimme, till 365 kronor per timme!

I juni inleder de politiska partierna sina förhandlingar inför den budget som ska antas till hösten. Det är alltså ett bra tillfälle nu att påverka så mycket det bara går. Därför överlämnar vi Rimliga villkors namninsamling den 15 juni till regeringen. Alla namn räknas och ju fler som ställer sig bakom Rimliga villkor desto troligare är det att makthavarna lyssnar!

Sprid ordet om namninsamlingen och uppmana alla som bryr sig att skriva under.

LÅNG

Rimliga villkor för personlig assistans – viktigare än någonsin!

Det har snart gått ett år sedan [XX] och funktionsrättsrörelsen drog i gång kampanjen Rimliga villkor. Målet med kampanjen är att stärka resurserna till den personliga assistansen, efter många års urholkning av den statliga ersättningen. Med det senaste årets kostnadsökningar och kommande löneökningar är budskapet mer aktuellt än någonsin.

Den personliga assistansen går på knäna. Den statliga assistansersättningen är i dagsläget minst 40 kronor för låg, och läget är akut.

– Ska vi komma ifatt måste assistansersättningen höjas rejält, från dagens 324,50 kronor per beviljad och utförd assistanstimme, till 365 kronor per timme. Vårt budskap är tydligt: vi kräver rimliga villkor för den personliga assistansen och ett stopp på neddragningarna. Annars riskerar hela branschen och en av våra viktigaste rättighetsreformer att gå under, säger Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans hos Fremia.

Ett enat budskap

Underskotten drabbar assistansberättigade, personliga assistenter och assistansanordnare. Det var också utgångspunkten när kampanjen ”Rimliga villkor för den personliga assistansen” formades; ett gemensamt budskap som alla inblandade aktörer står bakom.

Nu är det dags att öka takten

Hittills har kampanjen framför allt fokuserat på annonsering och dynamisk spridning i sociala medier. De filmer som har tagits fram har fått bra spridning och namninsamlingen har lockat [XX] underskrifter. Kampanjen har också blivit omnämnd i medier som TV4, Sveriges Radio och Östersundsposten. Organisationerna som står bakom Rimliga villkor har dessutom undertecknat gemensamma debattartiklar som har publicerats i exempelvis Expressen och många lokaltidningar runtom i landet.

Höjning krävs i höstbudgeten

I höstbudgeten från 2022 stod det klart att assistansersättningen endast skulle höjas med 1,5%.

– För oss assistansberättigade skickade det signaler om att det inte är värt att satsa på våra möjligheter att kunna vara delaktiga och jämlika i samhället, kunna få våra mänskliga rättigheter förverkligade, sa Sophie Karlsson ordförande för IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade.

I juni inleder de politiska partierna sina förhandlingar inför den budget som ska antas till hösten. Det är alltså ett bra tillfälle att påverka så mycket det bara går. Den 15 juni kommer namninsamlingen att överlämnas till regeringen. Flera av organisationerna bakom kampanjen är också på plats i Almedalen för att påverka budgetarbetet.

CITAT

– Ska vi komma ifatt måste assistansersättningen höjas rejält, från dagens 324,50 kronor per beviljad och utförd assistanstimme, till 365 kronor per timme. Vårt budskap är tydligt: vi kräver rimliga villkor för den personliga assistansen och ett stopp på neddragningarna. Annars riskerar hela branschen och en av våra viktigaste rättighetsreformer att gå under, säger Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans hos Fremia.

– Vårt gemensamma budskap har bidragit till att kampanjen har fått bra genomslag. Och jag tycker faktiskt att det börjar märkas att frågan har tagit ett kliv upp på regeringens agenda. För en tid sedan fick vi träffa socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, som lovade att hon skulle följa utvecklingen framåt noga, säger Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans hos Fremia.

– Vi visste från början att det skulle ta tid att få genomslag och framför allt att uppnå kampanjmålet – en kraftig höjning av assistansersättning. Nu går vi in i en ny fas, där vi intensifierar insatserna, säger Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans hos Fremia.

– Det har blivit än viktigare att nå resultat i takt med de kostnadsökningar som vi har sett det senaste året och de löneökningar som den pågående avtalsrörelsen med stor sannolikhet innebär. Till 2023 höjdes assistansersättningen med 1,5 procent. De generella löneökningarna för i år ligger enligt industrins märke på 4,1 procent. Det säger sig självt att ekvationen inte går ihop, säger Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans hos Fremia.

– Vi har också en ny debattartikel på gång, som vi gärna vill få så stor spridning som möjligt på. Det är jätteviktigt att vi alla gör allt vi kan nu inför höstbudgeten, det är helt avgörande att få till en höjning av assistansersättningen inför 2024. Med gemensamma krafter kan vi nå långt, säger Henrik Petrén, branschansvarig för personlig assistans hos Fremia.